Men Speaker

De ce aveți nevoie de acest curs?

bulgSunteți conducătorul propriei afaceri sau sunteți administrator angajat?

bulgVă doriți să puteți interpreta corect rezultatele activității reflectate în situațiile financiare?

bulgSunteți conștient de nivelul de răspundere pe care îl purtați în calitate de administrator față de lege și față de organele de stat?

bulgVă doriți să cunoașteți amănunțit despre taxele și impozitele achitate de compania Dvs?

bulgVă doriți să cunoașteți ce tipuri de controale fiscale există și care sunt drepturile Dvs. în cadrul acestor controale?

Video

Vladimir Roșca despre Cursul Practic Fiscal - Contabil
pentru conducători de afaceri

Programul Cursului:

În cadrul evenimentului “Curs practic fiscal contabil pentru conducători de afaceri” vom aborda în detalii următoarele subiecte:

 • 9:00

  Legea contabilității și raportării financiare. Aspecte noi valabile din 01.01.2019.
  Răspunderea conducătorului pentru tinerea evidenței contabile și obligațiile entității în acest domeniu

 • 10:00

  Principale aspecte privind Standarde de Contabilitate și Planul general de conturi.
  Patrimoniul companiei – cum deosebim activele de pasive.

 • 11:00

  Politica contabilă și importanța ei pentru entitate.
  Procesul de elaborare, adoptare și implementare a politicilor contabile.

 • 12:00

  Sistemul de rapoarte financiar-contabil și statistică.
  Bilanțul contabil și principalele elemente, situația de profit și pierderi, situația fluxurilor de numerar, principalele rapoarte statistice întocmite de entități

 • 9:00

  Sistemul de taxe și impozite (de stat/locale).
  Codul fiscal și principalele compartimente.

 • 10:00

  Impozitul pe venit și principalele sisteme de impozitare (general, simplificat, impozitarea anumitor categorii de entități);
  posibilități de alegere a regimului fiscal şi a perioadei fiscale privind impozitul pe venit.

 • 11:00

  Taxa pe Valoarea Adăugată - noțiuni, cote, obiecte impozabile;
  administrarea TVA: înregistrare, raportare, anulare, restituire, etc.
  Taxe și impozite salariale – obiectul impozabil, baza de calcul, cote vechi/noi; raportarea unificată IPC.

 • 12:00

  Sistemul de taxe locale - subiecții si obiectul impunerii, raportarea.
  Taxe pentru poluarea mediului - subiecții si obiectul impunerii, raportarea.

 • 13:00

  Răspunderea pentru încălcarea termenelor de raportare; răspunderea pentru prezentarea dărilor de seamă incorecte;
  amenzi și penalitatea; răspunderea penala pentru evaziune fiscală; modificările recente aduse la sistemul de amenzi şi penalităţi; criteriile de aplicare a amenzilor minime vs. maxime.

Programul desfășurat al cursului poate fi consultat
aici

Pentru orice întrebări
Vă stăm la dispoziție:


office@contabilsef.md